EDICIÓ 2024

PARTNERS & SPONSORS

Descubreix totes les organitzacions, institucions, marques i mitjans de comunicació que ens han donat suport.

AMB EL
SUPORT DE

Event Partner

Sponsor

BACKSTAGE
SPONSOR
EVENT
SPONSOR
SUPPLIER
SPONSOR

MEDIA PARTNER

STRATEGIC
MEDIA
PARTNER