Fira Barcelona
Recinte Montjuïc
Avda. Reina Maria Cristina s/n
08004 Barcelona

Tel: 932 332 000
E-mail: info@firabarcelona.test
 
Fira Internacional de Barcelona
CIF: Q-0873006-A
Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, Llibre 1.
Per a qualsevol consulta o petició relativa a dades de caràcter personal, i/o d’empresa, dirigiu-vos al correu datos@firabarcelona.test